Adatvédelem

 

A tease-sirt.com weboldalainak használata során a tease-sirt.com tudomására jutott személyes adatok kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak

Ha az ügyfél - akár saját maga, akár képviselője útján - a tease-sirt.com részére elektronikus levelező rendszeren üzenetet (e-mail) továbbít vagy az elektronikus levélcímet a tease-sirt.com-mal közli, akkor ez - külön nyilatkozat nélkül is - tartalmi, alaki-formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent a tease-sirt.com számára arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat, - beleértve az üzleti titoknak vagy személyes adatnak minősülő adatot, információt is, - az ügyfél vagy képviselője, közvetítője részére a megadott elektronikus levélcímre küldjön.

Az elektronikus levelező rendszeren a megadott címre küldött anyagokat, illetve információt a tease-sirt.com - erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás hiányában - nem küldi el az ügyfél részére más továbbítási módon, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. A tease-sirt.com nem felel az elektronikus úton (e-mail-en) történő hibás kézbesítésből eredő károkért, veszteségekért, illetve személyiségi jogi sérelmekért, továbbá titoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerüléséért vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé válásáért, ide értve a műszaki-technikai vagy a rendszer tökéletlen működéséből eredő nem megfelelő kézbesítést, adattovábbítást, adatvesztést is.

A tease-sirt.com a Google® Analyitcs-et használja az oldalára érkező látogatások méréséhez. A Google a látogató teljes anonimitása mellett segítséget nyújt szolgáltatásunk folyamatos fejlesztéséhez. Mutatja mely weboldalakon keresztül érték el oldalunkat látogatóink, így láthatjuk milyen szolgáltatások érdeklik felhasználóinkat. A következő adatok kerülnek kigyűjtésre és feldolgozásra:

- böngésző típusa és verziószáma,

- operációs rendszer típusa és verziószáma,

- weboldal ahonnan a látogató weboldalunkra érkezett,

- weboldal ahonnan weboldalunkra átirányítódott,

- a látogatás időpontja

- a látogató IP-címe

Amennyiben többet szeretne megtudni a Google adatvédelmi politikájával kapcsolatosan kattintson ide: http://www.google.com/intl/de/privacy.html.

A tease-sirt.com az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha az ellen az ügyfél írásban tiltakozik vagy azt bármilyen módon írásban kifogásolja a tease-sirt.com-nál.